Historické rozhodnutí, které chrání děti před naší neodvážností, ale také rozsudek, jenž je v rozporu s parlamentní demokracií a principem dělby moci. Takové reakce zaznívaly z právnických řad na dubnové rozhodnutí spolkového soudu Německa, který dospěl k závěru, že první klimatický zákon je podle něj nedostatečný a znevýhodňuje příští generace.

Ústavní žalobu na přezkum zákona o ochraně klimatu přijatého v roce 2019 německým parlamentem podala skupina tvořená občany, ale také aktivisty z mládežnického Fridays for Future, a to s argumentem, že zákonem stanovené cíle jsou příliš nejasné. Německo se totiž stejně jako další státy EU zavázalo snížit do roku 2030 emise o 55 procent v porovnání s rokem 1990. Zmíněný zákon v této souvislosti sice stanovil pro dané období konkrétní cíle pro jednotlivé sektory života společnosti, neučinil tak však už pro dosažení dlouhodobého cíle vytvořit do roku 2050 klimaticky neutrální hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?