Autorské právo se vyvíjí s účelem ochránit autora a vytvořit a zajistit jeho exkluzivní práva, včetně ochrany jeho díla před neoprávněným užitím. Moderní technologie ukazují nové cesty, jak autorská díla vytvářet, zpracovávat a šířit, a tento trend stále nepolevuje. Jak se role kolektivních správců proměňuje v kontextu moderních technologií, se ptá Lucie Smolka ve své monografii Kolektivní správa v kontextu moderních technologií.

Autorka konstatuje, že se kolektivní správa od tématu moderních technologií spíše distancuje a odmítá pracovat s podmínkami, které jí nositelé práv a uživatelé předkládají. Snaží se však posílit hradby autorskoprávní ochrany, ač se v nich občas objevují praskliny ve formě individuálního licencování pro nekomerční účely nebo užívání veřejných licencí. Mechanismy práva se, co se týče činnosti autorů a uživatelů na internetu, překlápí do stavu, kdy je čím dál obtížnější se proplést změtí omezení tak, aby nebyla porušena ničí práva. Smolka líčí, že z povahy internetu jakožto deklarovaného svobodného média se stává labyrint s nejasně definovanými hranicemi a pastmi.

Kolektivní správa slouží k zastupování většího množství osob, které nakládají s majetkovými právy autorskými k nehmotnému majetku ve formě autorských děl. Účelem je zajištění jejich prospěchu prostřednictvím uplatňování a ochrany práv, aniž by bylo nějaké diskriminováno. Vznik tohoto institutu byl motivován praktickou nemožností správy vlastních práv autory, respektive nositeli majetkových práv autorských. Právě absence jejich vůle a zejména času, prostředků nebo právních vědomostí vedla ke snaze vytvořit těleso, které by se zabývalo právě správou, a autorům by se ponechal prostor pro kreativitu a další tvorbu.

Kolektivní správa je v českém právním řádu upravena autorským zákonem. Podle Smolky je její úprava poměrně extenzivní, čímž však reaguje na vývoj moderních technologií. Správu majetku vykonávanou pro nositele majetkových práv lze podřadit pod právní úpravu komise dle občanského zákoníku. Kolektivní správce spravuje vlastním jménem, ale na účet nositele a je povinen o majetková práva pečovat jako řádný hospodář.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.