Zhruba každé sedmé dítě po rozvodu rodičů vyrůstá ve střídavé péči. Z justičních statistik vyplývá, že loni soudy rozhodly o této formě péče o dítě zhruba ve 13 procentech případů a tento podíl pozvolna roste. Advokáti zabývající se rodinným právem ale potvrzují, že v praxi lze velmi obdobného výsledku dosáhnout i formou takzvané rozšířené péče. K ní se soudy v důsledku posunu v judikatuře Ústavního soudu čím dál častěji uchylují.

„Podle mého odhadu zůstanou tři čtvrtiny všech dětí rodičů po rozchodu ve střídavé péči, nebo v rozšířeném styku,“ domnívá se prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. Podle ní je to obrovský posun ve srovnání se situací před 10 lety.

„Věřím, že tento trend ještě poroste až do stavu, kdy oba rodiče nebudou o děti střídavě nebo srovnatelně pečovat jen tehdy, pokud o to sami nebudou stát,“ dodává Kovářová. Sama přitom odhaduje podíl rodičů, kteří po odloučení nestojí o každodenní péči o děti, na 15 procent.

Nejlepší zájem dítěte

K tomuto přístupu soudů přispěla hlavně rozhodovací praxe Ústavního soudu, která zpřesnila kritéria, kdy lze střídavou péči nařídit. Soudy se totiž musí v prvé řadě řídit hlediskem nejlepšího zájmu dítěte. Aby střídavá péče v tomto kritériu obstála, musí o ni projevit oba rodiče skutečný a upřímný zájem. A dále je nutné zkoumat naplnění čtyř objektivních kritérií:

  1. existence pokrevního pouta mezi dítětem a osobou usilující o jeho svěření do péče,
  2. míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě jeho svěření do péče dané osoby,
  3. schopnost zajistit jeho vývoj a fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné potřeby a
  4. přání dítěte.

V případě, kdy by jeden z rodičů naplňoval tato kritéria výrazně lépe, zpravidla bude v zájmu dítěte, aby bylo svěřeno do péče tohoto rodiče. Naopak naplňují-li oba rodiče kritéria zhruba stejnou měrou, je v zájmu dítěte, aby bylo v péči obou rodičů. Ústavní soud dále upozornil, že spoléhat jen na posudky znalců, kteří stanoví vhodnějšího rodiče pro výchovu dítěte, nestačí. Soudy se musejí zabývat námitkami rodičů proti takovým posudkům a zohlednit je při rozhodování.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.