Prosazení plné teritoriality a nový exekuční řád − to jsou nejdůležitější cíle nově zvoleného prezidia Exekutorské komory. Tu od konce dubna vede Jan Mlynarčík. Do svého čela si sněm 120 soudních exekutorů dále zvolil Martina Tunkla, Vendulu Flajšhansovou, Pavlu Fučíkovou a Pavla Tintěru. Sněm také nové prezidium zavázal, aby politiky přesvědčilo, že další změny v exekučním řádu jsou kontraproduktivní a nejlepším řešením je nový, moderní exekuční řád. „Nemá smysl opravovat střechu budovy, která má chatrné základy. A to je případ tohoto procesního předpisu, jehož některé části se odvolávají na ustanovení z roku 1953. To snad hovoří za vše,“ vysvětluje Jan Mlynarčík, který ve vrchních patrech exekutorské samosprávy působí devátým rokem, nejprve jako člen kontrolní komise, později jako člen prezídia.

Více informací, lepší komunikace

Komora chce také rozšiřovat rozsah již poskytovaných statistických informací o své činnosti a chce i zefektivnit komunikaci s exekučními soudy. V tomto ohledu bude prezidium prosazovat elektronizaci a digitalizaci všech procesů tak, aby například i výměna exekučních spisů mezi exekutorem a soudem mohla proběhnout bez dosud používaných kompaktních disků.

Za problematické nové vedení považuje, že se pravidla pro vymáhání povinností neustále mění. „Exekuční řád doznal za dobu své existence přes pět desítek změn. Někdy jsou ovšem ustanovení taková, že až soud musí určit jejich správný výklad,“ upřesňuje Mlynarčík s tím, že exekuce komplikuje i obstrukce povinných, o nichž musí soud rozhodovat. Je i proti neustálému zvyšování nezabavitelné částky a omezování okruhu věcí, které může exekutor dlužníkovi při uspokojování pohledávky vzít. Podle něj to exekuce nejen prodlužuje, ale také prodražuje. Rovnováha mezi zájmem věřitele a ochranou dlužníka je tak prý jednoznačně vychýlena na stranu dlužníků.

Jako nespravedlivá vnímá prezidium Exekutorské komory omezení přijatá v souvislosti s bojem proti pandemii. Ta totiž ve svém důsledku dopadla pouze na činnost soudních exekutorů, zatímco exekuce vedené státem nebo činnost insolvenčních správců jimi dotčena nebyla. „To nám nedává smysl. A je bohužel skutečností, že mnohé úřady v důsledku toho bojují o přežití,“ říká viceprezident komory Martin Tunkl, který vede Exekutorský úřad Plzeň-město. V minulosti byl v orgánech komory členem její zkušební, právní a legislativní komise.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.