Lze digitalizovat české soudnictví? Již dlouho volá široká i odborná veřejnost po on-line státní správě, proto by se rovněž řešení soudních sporu na dálku (on-line dispute resolution − ODR) mohlo jevit jako další logický krok. Otázkou, zdali je elektronizace justice a ODR možným řešením sporů v budoucnosti, nebo jen zbožným přáním, se zabývá kolektiv autorů v díle Online soudnictví v České republice.

Publikace z pera (zejména) Zbyňka Loebla, Pavla Loutockého, Martina Maisnera, Michala Matějky, Radima Polčáka a Maríny Urbánikové nabízí důkladné a poutavé čtení o výzvách budování on-line soudnictví v České republice. Jak autoři sami uvádí, kniha vznikla jako součást projektu s názvem Online dispute resolution (ODR) − konceptuální analýza proveditelnosti záměru vybudování on-line soudnictví, přičemž projekt je financovaný Technologickou agenturou ČR.

Knihu otevírá v první kapitole Loebl, a to rovnou představením požadavku lepšího přístupu občanů k soudům, které autor osobně považuje za nejdůležitější téma on-line soudnictví. Zdůrazňuje, že v rámci přípravy on-line soudnictví v tuzemsku bude třeba nejen dlouhodobě školit soudce, ale také nově přeškolovat soudní úředníky na práci, která by dle jeho názoru měla být o dost zajímavější a uspokojivější než jejich současná praxe. Také podotýká, že budoucí on-line soudy nebudou zjevně potřebovat tolik administrativních asistentů pro soudce, jako je tomu třeba nyní v rámci současného systému. Uvedené porovnává se situací v USA, kde existují court adjudicators, tedy pracovníci, podporující strany v rámci jejich on-line komunikace mezi sebou a se soudem. Loebl vysvětluje, že jejich rolí není řešit spory, nejsou to mediátoři, jen pomáhají stranám s jejich efektivní on-line komunikací prostřednictvím soudní on-line platformy. V USA dle jeho slov začínají být tito soudní úředníci nového typu organizovaní a jsou velice žádaní jako profese, což se s poptávkou v českých poměrech nedá srovnat.

I „onlajn“ musí ctít zásady etiky

Další kapitola, rovněž od Loebla, se zabývá etickými zásadami on-line řešení sporů. Vysvětluje, že kvalita soudnictví je založena na důsledném dodržování etických principů, které známe pod souhrnným označením právo na spravedlivý proces. Dle autorových slov se nyní ve světě mezi experty diskutují nové etické principy ODR a dále etické principy umělé inteligence. Úplné on-line soudní procesy totiž vedou k využití strojového učení, a tedy umělé inteligence.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.