Alternativní řešení sporů v podobě rozhodčího řízení a mediace jsou v posledních letech stále více využívána. Zejména mediace si v tuzemsku našla velké příznivce v rámci řešení sporů hlavně z oblasti rodinného práva. Představovaná monografie Mediace ve spotřebitelských sporech ukazuje, že tohoto prostředku lze využít k řešení pří prodejců a jejich koncových zákazníků.

Autorkami publikace jsou advokátky Blanka Vítová a Markéta Etlíková. Na počátku díla vyzdvihují alternativní způsoby řešení sporů coby jednoduché, efektivní, rychlé a levné mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli. Podotýkají však, že i přesto nejsou v tuzemsku příliš využívány. V současné době u nás neexistuje komplexní a jednotný systém alternativního řešení spotřebitelských sporů. Většina spotřebitelů se totiž chopí možnosti podnikatele žalovat v soudním řízení, avšak spory zůstávají často nevyřešeny, protože spotřebitelé nejsou ve výsledku ochotni investovat své peníze a čas do občanskoprávního řízení s poměrně nepředvídatelným výsledkem. Autorky také upozorňují na to, že spotřebitelé ani často nevědí o tom, že dohoda mezi podnikateli a spotřebiteli o podání stížnosti subjektu ADR nezbavuje spotřebitele jejich práva k urovnání sporu u soudu.

Dalším častým úskalím je i skutečnost, že spotřebitelé, nespokojení s výsledkem či délkou soudního řízení, zanevřou na samotné projednání sporu u soudu, a tak jejich problém zůstává nevyřešen. Rozdíly v pokrytí, kvalitě a povědomí o alternativním řešení sporů představují dle autorek překážku účinného přístupu ke spravedlnosti a jsou jedním z důvodů, proč mnoho spotřebitelů příliš za svá práva nebojuje a nemá důvěru v to, že potenciální spory s podnikateli mohou být vyřešeny rychle a efektivně. Autorky však upozorňují, že i přes výhody v podobě nízkých nákladů a rychlosti mediace by jejím hlavním cílem mělo zůstat dosažení spravedlnosti. Svou monografií se tak snaží apelovat na rozšiřování povědomí spotřebitelů o možnostech vyřešení sporu smírčí mimosoudní cestou.

Dodržení specifik ochrany spotřebitele

Jádrem monografie je kapitola věnovaná úpravě mediačních doložek. Vzhledem k tomu, že silnější smluvní strany nemohou ve smlouvách se spotřebiteli využívat rozhodčích doložek, objevují se zejména v posledních letech doložky mediační. Ty však na rozdíl od rozhodčích doložek nejsou upravené zákonem. Autorky si tedy kladou otázku, jsou-li daná ujednání ve spotřebitelských smlouvách možná, či nikoliv. Principem mediačních doložek zůstává zakotvení dohody o využití mediace v případě budoucího vzniku sporu již při samotném kontraktačním procesu, tedy v době, kdy mezi smluvními stranami žádný spor ještě nenastal. V případě sporu pak má přednost řešení formou mediace před řešením před soudem.

Knihu Mediace ve spotřebitelských sporech vydalo nakladatelství Leges.
Knihu Mediace ve spotřebitelských sporech vydalo nakladatelství Leges.
Foto: nakladatelství Leges
Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.