Ambice polského Ústavního soudu označit polskou ústavu za nadřazenou evropskému unijnímu právu vyvolávají sice pohoršení, ale ve skutečnosti nejsou ničím novým. Princip přednosti evropského práva před právem vnitrostátním, deklarovaný tehdejším Soudním dvorem EHS v roce 1964, se stal jedním ze základních znaků evropského práva, kterým se vymezuje proti obecnému právu mezinárodnímu. Přesto se ve členských státech netěší všeobecné oblibě. Svědčí o tom mimo jiné skutečnost, že na rozdíl od jiných soudním dvorem vytvořených principů evropského práva nebyl nikdy vepsán to textu zřizovacích smluv.

Od samého počátku nepanuje shoda, zda se princip přednosti vztahuje toliko k právu vnitrostátnímu, anebo zda má evropské právo přednost i před ústavami členských států. Zatímco evropští soudci byli bytostně přesvědčení, že ano, ústavní soudy řady členských států zastávaly opačný názor. Členské státy došly různými cestami k závěru, že národní ústava je nadřazena evropskému právu. Nadřazenost ústavy umožňuje ústavním soudům zejména přezkoumávat, zda je výkon pravomocí přenesených na EU v souladu s ústavou. Dlouhá léta v řadě věcí tvrdily, že evropské právo je vlastně jakýmsi právem ekonomickým, a tudíž nemůže nahradit kvalitu národních ústav hlavně ve věcech lidskoprávních. Vrcholnou performancí byl v tomto směru nález německého Spolkového ústavního soudu ve věci Solange z roku 1974: dokud nebude evropské právo zahrnovat katalog základních práv, může německý Ústavní soud přezkoumávat podání proti komunitárním předpisům právě z důvodu rozporu s německou ústavou. Jenže evropské právo se vyvíjelo, a to směrem k občanské a lidskoprávní dimenzi, a tak mohl Spolkový ústavní soud v roce 1986 konstatovat, že ochrana základních práv evropským právem je v podstatě rovnocenná právu německému, a tedy že bude odmítat podání proti lidskoprávním pochybením ES a přenechá je soudu evropskému.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 50 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.