Otázka, jestli lze profesionální hraní videoher zařadit do kategorie sportů, patří mezi typické problémy e-sportového světa. Přece jen samotný název e-sport slovo sport obsahuje, a implikuje tak, že by se o sport pravděpodobně jednat mohlo a možná i mělo. Tomuto závěru se však mnozí razantně brání, a to z nepřeberného množství více či méně racionálních důvodů. Oblast e-sportu a obecně gamingu (tedy hraní videoher) však v posledních letech prošla podstatnou změnou a dalo by se říct i určitou detabuizací, v důsledku čehož již není na tento segment nahlíženo pouze jako na okrajovou záležitost mladistvých hrajících doma počítačové hry. A jelikož se e-sportová scéna v posledních letech těší extrémní pozornosti, a to ať už ze strany diváků, nově vznikajících týmů, tak ale i ze strany investorů, je vhodné se nyní podrobněji podívat, zda by e-sport opravdu neměl být označen jako další typ sportu.

Nejde o pouhou „škatulku“

Prvně se podívejme na to, co to e-sport vůbec je. Hledat jakoukoliv právní definici by bylo zbytečné, nicméně lze obecně konstatovat, že pojem e-sport představuje organizované kompetitivní hraní videoher profesionálními hráči. V tomto ohledu je potřeba e-sport odlišit od pojmu gaming, se kterým bývá často chybně zaměňován.

Poměrně přiléhavou analogii vysvětlující tento rozdíl nabízí americká právnička Ellen M. Zavian, která v této souvislosti uvádí, že veškerá závodní auta jsou sice auta, ale ne všechna auta jsou určena k závodění. Obdobně tak každý e-sport inherentně vyžaduje videohru ke své existenci, ale ne každé hraní videohry představuje participaci v e-sportu.1 💬 A zároveň, zatímco hry či auta si může dovolit víceméně každý, závodění i e-sport jsou určeny velmi úzké skupině lidí.

Rozdíl je dobře sledovatelný i v porovnávání důsledků proběhlé pandemie. Zatímco zájem o hraní videoher v době práce z domova vysoce vzrostl, e-sport pandemie poměrně zasáhla. Znemožnila totiž organizaci turnajů na stadionech, tedy akcí, na které se sjíždí desetitisíce fanoušků a ze kterých e-sportová scéna generuje vysoké zisky. V současné době je však již e-sport opět na vzestupu a naopak je dost možné, že ze zmíněné zvýšené obliby o gaming bude e-sport značně profitovat.

Vymezení e-sportu jako sportu přitom nepředstavuje pouze akademickou otázku a neznamenalo by tak pouhou satisfakci pro členy e-sportové scény. Zařazení e-sportu mezi sporty s sebou totiž přináší na první pohled možná ne zcela očividné výhody. V zásadě největší je možnost velkého přísunu financí do tohoto sektoru. Například v České republice je v souladu se zákonem o podpoře sportu možné pobírat dotace za předpokladu, že aktivita, pro niž je dotace udělována, se klasifikuje jako sport. Existovala by zde i možnost různých daňových výhod.

E-sport by zároveň v důsledku takovéhoto zařazení mohl být začleněn do různých turnajů (na lokální úrovni počínaje a olympijskými hrami konče), což by vedlo k další výrazné legitimizaci tohoto odvětví, obzvláště ve vztahu k těm, kteří e-sport nadále zcela neuznávají. S tím by se pak pojily zvýšené příjmy ze sponzorství, vysílacích práv, prodeje vstupenek a zboží (merchandise) a obecně ze zvýšeného zájmu o toto odvětví, ať už ze strany investorů, nebo obecné veřejnosti.

Uznal-li by se e-sport jako tradiční sport v rámci českého legislativního řádu, profesionální hráči by mohli žádat o dlouhodobé vízum k pobytu na území České republiky nad 90 dní za účelem sportu.2 💬 Takovéto uznání by tak mohlo vést například i ke vzniku nových týmů či jejich větší podpoře ze strany investorů.

Konkrétním příkladem, kdy by takovéto zařazení bylo prospěšné, může být i nedávný turnaj The International 10 organizovaný ve hře Dota 2. Tento turnaj se měl původně pořádat ve švédském Stockholmu, ale jelikož švédská sportovní federace odmítla uznat e-sport jako sport, nemohly být vyřízeny žádosti o víza hráčů pocházejících ze zemí mimo EU, což vedlo k nutnosti tento turnaj přemístit do jiné lokace. Jedná se přitom o turnaj s ohromnou dotací peněz pro jeho hráče činící více než 40 milionů dolarů. To z něj dělá akci v tomto ohledu porovnatelnou s největšími světovými turnaji v jiných sportech, například v tenisu.

Jak se pozná sport

Zásadní otázkou pro účely tohoto článku tak zůstává, jaké jsou charakterizující znaky sportu. Jednotně uznávaná definice tohoto pojmu neexistuje, a je proto třeba zkoumat různé zdroje, abychom se dobrali určitých společných znaků. Za sport tak lze například považovat aktivitu zahrnující fyzické úsilí a dovednosti, ve které jedinec či tým soutěží proti jinému jedinci či týmu za účelem pobavení.3 💬 Dále tak lze označit všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti, či nikoli si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních,4 💬 nebo hru, soutěž či aktivitu vyžadující fyzické úsilí a dovednosti, které se hrají či provozují dle pravidel za účelem pobavení a/nebo jako výkon povolání.5 💬

V českém právním prostředí je sport definován jako každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.6 💬

Tyto i další legislativní či vědecké definice mají přes určité menší rozdíly tři základní společné jmenovatele − soutěžní prvek, organizovanost ve smyslu existence pravidel a vyvíjení fyzického úsilí. Jak soutěžní prvek, tak i existence pravidel jsou u e-sportu bez jakýchkoliv pochybností přítomny a není třeba nad nimi jakkoliv polemizovat.

Přítomnost fyzického úsilí je naopak znak, kde v rámci e-sportu pochybnosti vyvstávají a který představuje jeden z hlavních důvodů, proč je e-sportu odpírána možnost označení jako sportu. Soudní dvůr Evropské unie tak například ve svém rozhodnutí z roku 2017, ve kterém se zabýval povahou hry sportovní bridž, konstatoval, že pojem sport se vyznačuje „nezanedbatelným tělesným aspektem“ a z tohoto důvodu sportovní bridž pod tento pojem nespadá.7 💬

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.