Exekutoři: Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR

Sněmu České advokátní komory jsem měl možnost se z pozice pozorovatele zúčastnit a osobně se tak seznámit s aktuálními problémy či tématy, které advokátní stav zajímají. Coby prezident Exekutorské komory a současně advokát s pozastaveným výkonem činnosti mám na fungování obou komor a jejich vzájemnou synergii poměrně unikátní pohled.

Předně bych rád vyzdvihl spolupráci obou komor v oblasti, kterou můžeme nazvat společensko-odbornou. Vzájemná účast na mnohých odborných konferencích, seminářích či slavnostních večerech pořádaných tou kterou komorou nám dává možnost poznávat aktuální problémy obou stavů i mnohé návrhy na jejich řešení. Součinnost, nejen mezi advokáty a exekutory, ale napříč právnickými profesemi, se v současnosti pozitivně projevuje společným organizováním Sjezdu českých právníků majícího předobraz v prvorepublikovém období. Doufám, že tato forma komorové spolupráce bude pokračovat se současným představenstvem i nadále.

Oceňuji také spolupráci na poli legislativním v rámci mezirezortních připomínkových řízení, která se nejvíce projevila u aktuální novely exekučního a občanského soudního řádu či třeba u mnohých novelizací zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy koordinovaný postup komor mnohdy přispěl ke změně nevhodného návrhu právní úpravy. Jsem si vědom toho, že oba stavy mají na některé otázky odlišný názor, a často i velmi razantně. To je však logické a nikdy by to nemělo vést k nějaké nevraživosti nebo půtkám. Právě naopak se jedná o prostředek, jak vést odbornou diskusi a formulovat šířeji aplikovatelné závěry ve prospěch společnosti.

Pro advokátní stav je podle mého názoru v současnosti nejdůležitější, aby nově zvolené představenstvo mělo dostatečnou podporu členské základny a aby se co nejméně muselo zaobírat vnitřními rozpory. Domnívám se, že největších úspěchů může představenstvo dosáhnout, bude-li mít k dispozici dostatečně silný mandát a podporu strategických partnerů. Tím mám na mysli, že přes poměrně kvalitně nastavené vztahy obou komor je třeba nadále hledat a rozvíjet společnou řeč minimálně v těch nejpalčivějších problémech. Nechme navždy stranou impulzivní a mnohdy zbytečné výkřiky některých příslušníků stavu na sociálních sítích směřující vůči té či oné straně, kterých jsme bohužel často svědkem, a věnujme se slušné debatě a konstruktivní práci. Musíme si být na obou stranách vědomi, že nejvíce toho dosáhneme společným a koordinovaným postupem.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 50 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.