Sedmnáctý ročník Konference o historii advokacie, spolupořádané Českou advokátní komorou a plzeňskou právnickou fakultou, se kvůli epidemické situaci přesunul do on-line prostředí. Zúčastnili se jí čeští, slovenští a polští referenti. Varšavská advokátka Ewa Stawicka, která se nedávno stala šéfredaktorkou polského odborného časopisu Palestra, přiblížila tento magazín a jeho bohatou historii.

Palestra je měsíčník vydávaný Nejvyšší advokátní radou − celostátním orgánem Polské advokátní komory. V současné době vychází v nákladu 6000 výtisků a má více než 20 tisíc odběratelů elektronické verze. Pro všechny zájemce je také volně přístupný na webu Palestra.pl.

Jde o vědecký časopis, v němž jsou pravidelně publikovány především články, glosy, recenze, judikatury a texty pojednávající o problémech souvisejících s advokátní komorou. Kromě právních rubrik tu lze najít i články věnované historii a kultuře. Poprvé Palestra vyšla před více než 110 lety.

Několik prvních vydání vyšlo v roce 1910 ve Lvově. S myšlenkou založit nový časopis věnovaný obhájcům přišel Anselm Lutwak, právník praktikující ve Lvově. Původem Žid, který se po dlouhá léta řídil sionistickými myšlenkami, se pak ve druhé části svého života zcela ztotožnil s příslušností k polské národní identitě. Při editaci časopisu se však vyhýbal otištění jakéhokoliv příspěvku národního nebo politického obsahu. Finanční prostředky bohužel stačily jen na několik vydání a činnost časopisu musela být posléze ukončena.

Jedním z prvních právních aktů znovuzrozeného státu byl v roce 1918 Prozatímní statut Advokátní komory Polského státu. Advokátní komora byla založena s dvoustupňovou strukturou, která trvá dodnes: řídicími orgány samosprávy jsou okresní advokátní rady a Nejvyšší advokátní rada. V roce 1924 začal varšavský právník Stanislaw Car vydávat novou Palestru jako časopis Varšavské advokátní rady; i on projekt financoval z vlastních prostředků. V roce 1925 se Stanislaw Car plně zapojil do politických aktivit − a tak následně předal vedení časopisu advokátovi Zygmuntu Sokolowskému. Palestra si tak zachovala plnou politickou neutralitu.

Šéfredaktor Zygmunt Sokolowski zasvětil časopisu zbytek svého života. Byl to Varšavan, který před první světovou válkou absolvoval obchodní akademii v Antverpách a právnickou fakultu v Oděse. V roce 1914 spolupracoval se Lvovským sdružením polských advokátů. Od roku 1925 byl děkanem Varšavské advokátní rady. Měsíčník vydával na vlastní náklady. Teprve po jeho smrti v roce 1932 převzala Varšavská advokátní rada vydávání časopisu a zároveň uložila všem členům místní komory povinnost přihlásit se k jeho odběru.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.