Každý právník nejspíše se mnou bude souhlasit, že pro období, o kterém chci hovořit, beze zbytku platí moudrá Cicerova slova: „Inter arma enim silent lēgēs“, tedy že mezi zbraněmi zákony mlčí. Sedmnácté století je pro české a moravské země jednou provždy spojeno s nesmírnými útrapami třicetileté války. A nejde „jenom“ o sedmadvacet českých pánů popravených v červnu 1621 na Staroměstském náměstí v Praze po nešťastné listopadové bitvě na Bílé hoře v roce předešlém. V letech 1618 až 1648 z českého království zmizela třetina obyvatelstva. Záměrně užívám slova zmizela, neboť nebyli jen mrtví, ale i další, kteří museli ze svých rodišť odejít do ciziny a už se nikdy nevrátili.

Cicerovi je však připisován i další výrok, mnohem známější než onen, který jsem uvedl: „Inter arma silent Musae“, tedy nikoli zákony, ale Múzy se ve válce odmlčí. Ať už to skutečně Cicero vyslovil či nikoli, tak v souvislosti s třicetiletou válkou a mojí vlastí si se vší úctou dovolím nesouhlasit. Právě v této přetěžké době promlouval snad největší duch, který se v Evropě na konci století šestnáctého narodil, a to na Moravě. Jan Amos Komenský.

Co má nejznámější pedagog světa společného s právem? Mnohé, neřkuli všechno. Jak začíná jeho literární hit sedmnáctého století a zároveň geniální dílo „Labyrint světa a ráj srdce“? Vzpomeňte si se mnou: „Když sem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, vida já rozdílné mezi lidmi stavy, řády, povolání, práce a předsevzetí, jímiž se zanášejí, zdála mi se toho nemalá býti potřeba, abych se dobře, ke kterému bych se houfu lidí připojiti a v jakých věcech život tráviti měl, rozmyslil.“ To je přece úvaha, jež je svojí skladbou povědomá a zároveň vlastní každému legislativci! Samozřejmě však i ekonomovi, hudebníkovi či politikovi, když právě v tom vězí velikost „učitele národů“.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.