Pravidlo, že zákony až na výjimky nabývají účinnosti jen dvakrát do roka, k 1. lednu a k 1. červenci, přinesl zákon o Sbírce zákonů už před dvěma lety. A i přes nouzový stav, jež patří k jedné z výjimek, pro kterou lze počátek účinnosti nebo vyhlášky zvolit odlišně, se dodržuje. Z 83 právních předpisů, které byly platné před Silvestrem a účinnosti měly nabýt po něm, se pouze tři od této normy odchylují.

Přestupky se promlčí pomaleji

Jedním z nich je novela zákona o přestupcích. Ta nabývá účinnost 1. února. A změn přináší celou řadu. Úředníkům obecních úřadů, kteří vedou přestupková řízení, opět o rok odkládá povinnost složit odbornou zkoušku u ministerstva vnitra nebo absolvovat právnickou fakultu. Čas na to budou mít až do konce roku 2023. Další změny lze souhrnně označit jako utahování šroubů směrem k přestupcům. Prodlužuje se doba, za kterou se přestupek promlčí. Dnes platí, že za prohřešek s horní hranicí pokuty do sto tisíc korun nelze nikoho stíhat po třech letech od jeho spáchání a u závažnějších přestupků s vyšší horní sazbou je to pět let. Pro potrestaného je však mnohdy výhodné pravomocné rozhodnutí napadnout ve správním soudnictví. Dá-li mu soud za pravdu a rozhodnutí třeba pro formální pochybení zruší, vzhledem k přetíženosti správních soudů a z toho plynoucí průměrné délky soudního řízení, už povětšinou nedostanou úředníci možnost případ znovu přezkoumat, protože mezitím promlčecí doba uplyne. Nově tato lhůta pro projednání přestupku přestane být absolutní. Nepoběží například po dobu, co případ ležel u soudu, ať už v rámci trestního řízení nebo jako následek podání mimořádného opravného prostředku.

Skončí také praxe, kdy se pachatelé přestupků nechávali opakovaně zastupovat různými firmami slibujícími zajištění beztrestnosti. Novela totiž zapovídá zastoupení obecným zmocněncem v různých věcech opakovaně. Větší ochranu soukromí nebo bezpečnosti získají i svědci nebo ostatní osoby vystupující v řízení, pokud o to požádají.

A konečně do rejstříku přestupků se nově začnou zapisovat porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou obce pro pořádání sportovních a kulturních akcí, tanečních zábav a diskoték. Pokuta od deseti do padesáti tisíc korun kvůli novele hrozí nejen každému, kdo cestou na sportovní akci bude odpalovat pyrotechniku, ale i tomu, u koho kontrola najde rachejtle při vstupu na stadion.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.