Katedra právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni požádala o akreditaci povinně volitelného předmětu Transformace právního řádu v 90. letech 20. století, který by měl být vyučován od akademického roku 2022/2023.

Důvodů, proč hodlám tento předmět garantovat právě na katedře právních dějin, je několik. Hlavní − a řekl bych inspirační − důvod, pro nějž bylo o akreditaci požádáno, je důvodem generačním. Na fakultě stále ještě studují studentky a studenti, kteří se v „Devadesátkách“ narodili, a v pedagogickém sboru ještě působí ti, kteří toto období ve svém středním věku prožili a na transformaci právního řádu se více či méně podíleli. Pro prvou skupinu se tak jedná o předmět spíše právněhistorický, pro druhou pak nezřídka vzpomínkový. Dalo by se tak říci, že se při výuce potkají dvě generace, z nichž ta starší bude té mladší předávat historickou paměť.

Úvodní přednáška bude věnována tématu charakteristika předlistopadového právního řádu. Ačkoliv na semináře a k přednáškám budou jinak zvány osobnosti, které „byly u toho“, tuto přednášku si nehodlám nechat vzít.

Mám v úmyslu se hned na samém počátku přiznat, že − ač jsem doktorem práv − neskládal jsem nikdy zkoušku, natožpak státní závěrečnou zkoušku z oboru obchodního práva a že o dnešních obchodních korporacích jsem měl pouze jisté povědomí, že to prý byly historické formy právnických osob, které ještě přetrvávají v kapitalistické cizině, takže v socialistickém Československu se lze setkat s akciovou společností pouze v případě takzvaného PZO čili podniku zahraničního obchodu.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.