V době kočujících lovců a sběračů plodin byla otázka vlastnictví nemovitého majetku něčím naprosto nesmyslným. Co přinese doba tokenů, kterou začínáme prožívat nyní, ve vztahu k nemovitostem, nám postupně se digitalizující svět i čas zatím neprozradily. Nedávná minulost, tedy devadesátá léta minulého století a první dekáda nového tisíciletí, však byla, a to si troufám konstatovat bez sebemenších pochybností, dobou restitucí nemovitého majetku. Alespoň v České a Slovenské republice. Když téměř vymizelo soukromé vlastnictví nemovitostí z našeho území během pouhých čtyřiceti let komunistické diktatury, byla, po jejím celoevropském skončení, dána zelená možné (anebo nemožné?) nápravě křivd především v této oblasti. Restituce však zahýbaly vlastnickými vztahy k půdě a stavbám rovněž v 17. století a svým způsobem šlo také o souboj ideologií, stejně jako na konci století dvacátého.

Ferdinand II. Habsburský v první třetině třicetileté války vyhrál téměř vše, co se dalo. Nemalou zásluhu na jeho vítězstvích měl především Albrecht z Valdštejna. Však také panovník nešetřil svou přízní pro stále mocnějšího a bohatšího vojevůdce. Jenomže vše se nějak zadrhlo s majetkem. Bigotní katolík Ferdinand, veden svojí vírou, se rozhodl navrátit majetkové poměry ve své říši a tím i v Čechách a na Moravě do stavu před rokem 1552. V tomto roce byla podepsána takzvaná pasovská dohoda, která po politické stránce vylepšila postavení protestantů tím, že umožnila svobodu náboženského vyznání. Politika není jenom o idejích, ale také o vlastnictví. A tak bylo tehdy postupně sekularizováno velké množství nemovitostí katolické církve a spousty majetku skončilo v rukou protestantské šlechty. Počátkem roku 1629 se Ferdinand II. cítil natolik silný, že ho nezajímal ani názor říšských stavů. Aniž by je upozornil, natož aby se s nimi radil, vydal 6. března 1629 restituční edikt. Do rukou katolické církve se mělo téměř po osmdesáti letech navracet obrovské množství nemovitého majetku. A bylo zle.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.