Poplatníkům neholdujícím elektronickým formulářům zbývá několik posledních týdnů pro podání daňového přiznání. Pokud tedy nevyužívají služeb advokáta či daňového poradce. Letos už totiž nelze počítat s úlevami ze dvou předchozích koronavirových let, kdy finanční správa byla s ohledem na mimořádná protiepidemická opatření svolná počkat na vyplněný růžový formulář o několik měsíců déle.

Elektronické přiznání znamená čas navíc

Termíny se letos vracejí do normálních kolejí. Přesto jsou velkorysejší, než v minulosti bývaly. „Zřejmě ještě z dob Rakouska-Uherska máme silně zakořeněnou tendenci k negativní motivaci daňových poplatníků v podobě sankcí namísto motivace pozitivní nějakou úlevou či benefitem,“ zhodnotila v rozhovoru pro Právního rádce dřívější přístup finanční správy daňová expertka a advokátka Hana Erbsová. Právě prodloužení lhůty při podání daňového přiznání k dani z příjmu v elektronické podobě považuje za první náznak pozitivní motivace. Snad se začíná blýskat na lepší časy,“ dodává.

Papírový formulář tedy musí být podán do 1. dubna, přitom stačí, aby v této lhůtě byl odeslán poštou. Poplatníci, kteří zvolí elektronické podání, nejčastěji potom formulář vyplněný na portálu mojedaně.cz, autorizovaný ať už prostřednictvím údajů k datové schránce, kvalifikovaného certifikátu či s využitím národní identitní autority, mají čas o měsíc delší, tedy do 2. května. V té samé lhůtě pak musí být daň i doplacena. Statistika Finanční správy ukazuje, že elektronická forma podání je rok od roku oblíbenější. V loni činil podíl přes internet odeslaných formulářů 78 procent. Je zároveň ale nutné přiznat, že toto číslo významně zkreslují podání a hlášení od podnikatelů, která nemají listinný ekvivalent a obligatorně jsou vyžadována v elektronické formě.

O dost jednodušší to mají podnikatelé, kteří své daňové povinnosti svěří daňovým poradcům nebo advokátům. Mohou si tím prodloužit lhůtu o další tři měsíce. Dříve bylo nutné komunikovat v takovém případě s finančním úřadem ve dvou krocích. Napřed do konce dubna doložit plnou moc a následně dodat i samotné přiznání. I tento proces se zjednodušil. Postačí, když kvalifikovaný zástupce odešle plnou moc spolu s přiznáním nejpozději šest měsíců po skončení zdaňovacího období, tedy do pátku 1. července.

Danění paušálem

Kdo se chce podávání daňových přiznání a přehledů v rámci dalších odvodů vyhnout, má možnost zvolit paušální daň. Ta je však otevřena jen těm podnikatelům z řad osob samostatně výdělečně činných, kteří nejsou plátci DPH (ale mohou být identifikovanou osobou k této dani), mají roční příjmy z podnikání pod 1 milion korun a současně nemají jiné příjmy ze zaměstnání (výjimkou jsou příjmy do 10 tisíc korun, ze kterých je odváděna srážková daň). Jsou zde i další podmínky. Plátce paušální daně nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti, účastníkem důchodového pojištění v jiném státě nebo dlužníkem v insolvenčním řízení.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.