Asi jste to už slyšeli mnohokrát… „Tak na tohle bude zapotřebí nová zákonná úprava,“ hřímá nejeden z politiků, když údajně či skutečně v komunitě něco nefunguje. A zákonů, nařízení či vyhlášek přibývá a přibývá a ono to jaksi stále nefunguje. Dokonce se poměry i atmosféra ještě zhorší. Psané právo zkrátka není samospasitelné. Obvykle se totiž nedodržuje, když adresáti práv a povinností chtějí žít úplně jinak, než si představuje zákonodárce.

Po skončení třicetileté války to lidé v Evropě neměli lehké, ani ti „nahoře“, ani ti „dole“. V Čechách i na Moravě nespokojenost oněch „dolních“ bobtnala mnoho let, až vyvrcholila v roce 1680. Selské rebelie, které zachvátily české království, měly svůj původ zcela zřejmý. Robota téměř denně, osobní svoboda žádná. Přitom před rokem 1620 robotní povinnost nastupovala pouze několikrát do roka.

Nejdříve se psaly petice, žádosti a prosby císaři Leopoldu I. Habsburskému, který se v roce 1679 dočasně usídlil v Praze, protože ve Vídni řádil mor. Císař však patentem z 22. března 1680 udělal pravý opak, než petenti požadovali. Zrušil veškerá práva a privilegia, která platila pro poddané před bitvou na Bílé hoře. A bylo zle. Lid už nepsal, ale povstal, řečeno lapidárně. Odplata byla rychlá a krutá. Popraveni vůdcové rebelií, další uvězněni.

Zákonodárce, tedy Leopold I., si však uvědomoval, že nějaká pravidla nastolit musí, protože vrchnost se k poddaným chovala skutečně nevybíravě. Pustil se do psaní dalšího patentu, ve kterém chtěl nastavit poněkud vlídnější tvář své absolutní monarchie. Psal však o své dobrotivosti v reakci na poddanskou neposlušnost poněkud zašmodrchaně, posuďte sami: „Ačkoliv bychom My takový nešlechetný a ohavný oučinek a pozdvižení i jiným spoluoučastníkům horlivěji stříti a proti nim s větší přísností pokračovali dosti podstatně a hojné příčiny míti ráčili, nicméně však ještě tentokrátem z přirozené dobrotivosti Naší císařské a královské ráčíme milosrdenství přísnosti představovati…“ a mohli bychom v nekonečném souvětí pokračovat dál.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.