Přednedávnem se Ústavní soud zabýval návrhem navrhovatelky T. H.1 💬, která se narodila jako muž, ale sama sebe identifikuje jako osobu neutrálního pohlaví, respektive v případě nutnosti preferuje své označení jako ženy. Předmětem návrhu bylo posouzení ústavnosti ustanovení právních předpisů upravujících změnu pohlaví a změnu rodného čísla navazující na změnu pohlaví.

Navrhovatelka namítala protiústavnost ustanovení:

  • § 29 odst. 1 věta první občanského zákoníku2 💬, podle něhož „Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů“,
  • § 21 odst. 1 zákona o specifických zdravotních službách3 💬, podle něhož „Změnou pohlaví trans­sexuálních pacientů se pro účely tohoto zákona rozumí provedení zdravotních výkonů, jejichž účelem je provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce. Transsexuálním pacientem se rozumí osoba, u níž je trvalý nesoulad mezi psychickým a tělesným pohlavím (dále jen ‚porucha sexuální identifikace‘)“ a 
  • § 13 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel4 💬 ve slovech „u žen zvýšené o 50“, podle něhož „rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem fyzických osob narozených v tomtéž kalendářním dnu“.

Návrh na zrušení výše citovaných ustanovení právních předpisů plénum Ústavního soudu ve svém nálezu přijatém 9. listopadu 2021 zamítlo. Pro tento návrh hlasovalo osm ústavních soudců a sedm bylo proti. V rámci tohoto plenárního nálezu bylo uplatněno rozhodnutí takzvanou relevantní menšinou, a to na základě § 13 zákona o Ústavním soudu5 💬, který stanovuje, že pro zrušení zákonů nebo jednotlivých ustanovení je potřeba alespoň devíti ústavních soudců. V případě, že návrh nezíská potřebnou většinu, je návrh zamítnut, i když pro něj reálně hlasovala většina ústavních soudců.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.