Většina smluv o dílo ve stavebnictví obsahuje ujednání o tom, že veškeré změny smlouvy mohou být činěny pouze na základě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Jakékoliv změny díla by tedy měly být zhotovitelem prováděny až po uzavření onoho písemného dodatku.

Praxe je nicméně velmi často opačná. V návaznosti na požadavek vznesený ze strany objednatele zhotovitel často započne (nebo dokonce i provede) vícepráce ještě před tím, než se dodatek uzavře, pokud vůbec k uzavření nějakého dodatku dojde. Důvodem může být více faktorů: zhotovitel může být pod tlakem z důvodu dodržení harmonogramu, potřebuje zabránit prostojům v důsledku přerušení prací (a vzniku zbytečných nákladů) nebo jen v dobré víře považuje e‑mailovou, nebo dokonce ústní objednávku dodatečných prací za dostačující. Následně obvykle nedochází k tomu, že by objednatel provedené vícepráce odmítl převzít. Dochází však k tomu, že objednatel rozporuje právo zhotovitele na úhradu ceny za provedené vícepráce.

Článek pro předplatitele
Ještě na vás čeká 95 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Máte již předplatné? Přihlaste se.

Přihlásit se

Jste předplatitel tištěného titulu? Proveďte aktivaci.