Přes tři čtvrtiny českých firem se pod tlakem nastupující evropské regulace zabývají principy udržitelného podnikání. Zatím ale bez jasnější představy, co to vlastně obnáší. Sociální, environmentální a manažerské zásady nového stylu podnikání se tak v jejich pojetí často míjí účinkem nebo mají podobu marketingových sdělní.

Firmy ze západu jsou v tom mnohem dál. Více si uvědomují i rizika, která může špatná implementace a komunikace tohoto tématu mít. Připomínají to už i konkrétní soudní spory a střety s regulátory, které na západ od českých hranic nabývají na intenzitě. Ukazují, že firmy by neměly řešit jen to, že reálně dělají něco pro ekologii, ale také zda jsou jejich kroky dotažené do konce a nesou kýžený efekt. Zásady udržitelného podnikání by rovněž měly prostupovat celou společností od managementu až po uklízečku. Stanovení strategie a vizí v této oblasti a jejich praktické naplňování v každodenním fungování firmy jsou totiž dvě strany téže mince.

V aktuálním vydání magazínu Právní rádce přicházejí právníci i experti z neziskového sektoru s doporučeními, jak zahraniční zkušenosti s ESG přenést do české podnikatelské praxe. Radí, kde k naplnění cílů stačí pouhé přesvědčení a zápal majitelů a manažerů společností a kde naopak bude muset nastoupit tvrdá regulace.

Nástup udržitelnosti, jakkoliv je v českých podmínkách pozvolný, má povahu přelomové strukturální změny. Na stránkách Právního rádce a týdeníku Ekonom ji proto plánujeme sledovat pravidelně. Prostřednictvím žebříčku, který pro vás připravujeme ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, chceme také upozorňovat na následováníhodné příklady dobré praxe. Pokud vaše společnost má nebo chystá nějaký udržitelný projekt, dejte nám o něm vědět. Možná to budete právě vy, kdo svým příběhem obohatí některé z příštích vydání.

Související