Náš magazín se tentokrát vydal prozkoumat disciplínu, která se teprve formuje. Jde o takzvané vesmírné právo. Blízký vesmír, Měsíc a asteroidy totiž skrývají nerostné bohatství za biliony dolarů a je jen otázkou času, kdy se stane ekonomicky rentabilní je těžit. Formování pravidel, jimiž by se vesmírná těžba měla řídit, nápadně připomíná dělení světa mezi Španělsko a Portugalsko v době po zámořských objevech. Vstupuje do nich mnoho zájmů, často protichůdných, od státních přes vědecké až po ryze byznysové. Někteří podnikatelé, jako je Elon Musk, se už dokonce snaží zajistit si své „právo na těžbu“ smluvně v předstihu.

Výsledná podoba vesmírného práva a především to, zda bude mít mezinárodní, národní či ryze oportunistickou podobu, předznamenají mnohé. Při špatně zvoleném nastavení se snadno může vesmírná těžba zvrhnout, až bude připomínat honbu za surovinami v koloniální době, kdy se drancovala hlavně Afrika. Více o tom čtěte v hlavním tématu Právního rádce.

Související

V dalších částech jsme se tentokrát zaměřili především na legislativní novinky. Se začátkem podzimu se s nimi roztrhl pytel. V říjnu vstupuje v účinnost dlouho očekávaná evropská regulace zahraničních subvencí. Má pomoci ochránit evropský trh před zásahy zahraničních mocností s potenciálem deformovat konkurenční prostředí a zdravou hospodářskou soutěž.

Některé velké resty se po letním volnu rozhodli urychleně řešit čeští zákonodárci. Schválili například novelu zákoníku práce. Pro firmy a jejich zaměstnance se stala závaznou pouhých 12 dní po vyhlášení ve Sbírce zákonů. A o nový nástroj pro řešení firemních krizí – takzvanou preventivní restrukturalizaci – obohatili zdejší legislativci také insolvenční právo. I v tomto případě s velkým zpožděním oproti termínu stanovenému Evropskou unií.

Inu, právní moře se zdá být v poslední době velmi rozbouřené. Nicméně věřím, že vám Právní rádce bude dobrým majákem v jeho „zrádných vodách“.

Související