Slavný americký deník Washington Post se loni rozhodl zjistit, jaká jsou nejvíc stresující povolání ve Spojených státech. Z analýzy údajů amerického Úřadu pro statistiku práce z let 2010 až 2021 vyšlo, že mezi ty nejvystresovanější patří právníci (hůř už na tom byli jen pracovníci ve finančnictví a pojišťovnictví).

To samé ostatně tvrdí i mnohé vědecké studie. Jednou z hlavních příčin stresu v oblasti práva je podle nich tlak na neustálý vysoký výkon. Od právníků se očekává, že budou poskytovat odborné poradenství, činit zásadní rozhodnutí a pracovat v šibeničních lhůtách, přičemž se budou muset vyrovnávat s neustálými požadavky klientů, kolegů a soudního systému. K tomu je nutné připočítat také relativně dlouhou pracovní dobu, a navíc častou nutnost pracovat večer a o víkendech. Čím více hodin právníci za týden odpracují, tím více se pak také cítí v práci ve stresu. Tohle všechno si vcelku logicky vybírá nehezkou daň. Z jedné americké studie z roku 2016, v jejímž rámci vědci zpovídali bezmála 13 tisíc tamních právníků, vyšlo, že přes 28 procent z nich vykazovalo symptomy deprese, 19 procent mělo úzkosti a 23 procent pociťovalo ve svém životě významně zvýšený stres. Přes pětinu advokátů a advokátek ze vzorku pak mělo i problémy s pitím alkoholu.

Vlastně není divu, že mnozí zvažují právnickou profesi zcela opustit. Podle analýzy společnosti Exizent, která se zabývá právními technologiemi, více než třetina britských právníků uvažovala o tom, že opustí svou práci kvůli špatnému duševnímu zdraví. Když podobnou studii udělala počátkem roku 2022 mezi mezinárodními právníky Singapurská právnická společnost, 54 procent z nich uvedlo, že do roku 2027 pravděpodobně opustí své pracoviště, přičemž více než polovina z nich pravděpodobně opustí profesi úplně.

Někteří právničtí matadoři možná znechuceně zakroutí hlavou a pronesou něco ve smyslu, že lidé dnes už nic nevydrží a že za jejich mladých let se dělalo ještě víc. Třeba ano. Anebo se jen ti mladí právníci prostě nechtějí udřít k zbláznění.

Související