Cílem nové právní úpravy je přinést zlepšení platební morálky firem a ochrana malých a středních dodavatelů zboží a služeb. Vyšší sankce spojené s opožděnými platbami mají vést k motivaci dlužníků plnit své peněžité závazky ve sjednaných lhůtách.

Zákon nově určuje maximální dobu splatnosti na 60 dnů. „V případech, kdy je obsahem vzájemného závazku dodat zboží nebo službu za úplatu veřejnoprávní korporaci, je lhůta 60 dnů stanovena jako maximální možná lhůta splatnosti. U jiných obchodních vztahů je možné šedesátidenní splatnost překročit pouze v případě, že to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé," stojí v důvodové zprávě.

Další zásadní změnou je stanovení sazby z úroku z prodlení na minimálně osm procentních bodů nad sazbou centrální banky. Návrh také stanovuje maximální dobu trvání přejímky zboží nebo služeb na 30 dní. „Mělo by však být možné, aby doba přejímky překročila 30 dnů, například v případě zvláště složitých smluv, je-li to výslovně dohodnuto ve smlouvě nebo v zadávací dokumentaci, a pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé," zmiňuje se v důvodové zprávě.

Předpokládané nabytí účinnosti novely je 1. března 2013.

Související