„Novela, kterou musela vláda přijmout na základě nařízení evropské směrnice, je sice vedena dobrým úmyslem zkrátit splatnost a zlepšit platební morálku, obecně však platí, že nárůst nových pravidel pro podnikatele a jejich nepřehlednost vedou k tomu, že podnikatelé mají tendenci je spíše ignorovat a různě obcházet. Podnikatelům v ČR by více prospěl jasný a ustálený výklad existujících zákonů soudy tak, aby rozhodování soudů bylo předvídatelné," uvedl Plch.

„Návrh v současné podobě obsahuje chyby, které snad budou ještě odstraněny. Na rozdíl od evropské směrnice, z níž vychází, nijak nestanovuje, kdy přesně začíná běžet nově stanovená 30denní lhůta pro převzetí zboží nebo služeb. Novela navíc umožňuje stranám sjednat si splátky kupní ceny a otvírá tak možnost obcházet navrhované maximální splatnosti. V neposlední řadě pravděpodobně vnese do právnické praxe nejistotu ohledně výkladů nových pojmů,“ dodává k tomu Plch.

Související