1) S jakým tématem na kongresu Právní prostor 2013 vystoupíte a proč?

2) Jaký je váš názor na případné odložení účinnosti nového občanského zákoníku?


Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soud:

1) Mám v úmyslu říci pár slov k tématu "Kdo a jak by se dnes měl stát soudcem v naší zemi?"... Dokud odpověď na tuto otázku není jasná, všechny úvahy o reformě justice nemají pevný základ. Populismus, jehož jsme často svědkem, zde škodí víc, než lhostejnost.

2) Jsem přesvědčen, že není správné, abych...s ohledem na své postavení...na tuto politickou otázku odpověděl. Každopádně dělám vše proto, aby Nejvyšší soud byl na nabytí účinnosti NOZ připraven a přemýšlím, zda je na něj připraven český právní řád...

Jaromír Jirsa, místopředseda Městského soudu v Praze:

1) Můj příspěvek se bude týkat předpokládaných dopadů této nové a zcela zásadní hmotněprávní normy do oblasti civilního procesu. Lze předpokládat, že tyto dopady budou značné - a to nejen s ohledem na dvě velké doprovodné procesní novely (zákon o nesporných řízeních, velká novela o. s. ř.). V této souvislosti bych chtěl upozornit nejen na chystané legislativní změny, ale na změny praktické, které nutně nastanou. A využít také příležitosti k tomu, abych (znovu) poukázal na nutnost rekodifikace civilního práva procesního.

2) Myslím, že tato otázka je dnes už spíše akademická. Jsem přesvědčen, že delší "zkušební provoz" by novému občanskému zákoníku jen prospěl. Hlavně si nejsem jist tím, že 1. 1. 2014 skutečně začnou účinkovat všechny potřebné doprovodné zákony. Spíše jsem přesvědčen o opaku. Nakonec řešení problémů zůstane tradičně na justici, kterou všichni nechají napospas, neboť budou mít "splněno". Avšak účinností zakona teprve všechno začne.