1) S jakým tématem na kongresu Právní prostor 2013 vystoupíte a proč?

2) Jaký je váš názor na případné odložení účinnosti nového občanského zákoníku?

 

Libor Vávra, místopředseda Městského soudu v Praze:

1) Hodlám se zabývat některými tématy, které pro nás, trestní soudce, přináší nový občanský zákoník.

2) O účinnosti občanského zákoníku mají případně hlasovat zákonodárci, nikoli já - trestní soudce.

Daniela Šustrová, vedoucí Kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu:

1) Reforma soukromého práva neznamená pouze přijetí tří hlavních zákonů, ale také potřebu přijmout zcela novou právní úpravu i v navazujících oblastech, tedy také novou právní úpravu katastru nemovitostí. Vlastnictví nemovité věci již není nic výjimečného a s katastrem nemovitostí se dříve či později během svého života setká snad každý, katastr je totiž velmi důležitý a to nejen pro soukromníky. A to jsou důvody, proč jsem si pro účastníky kongresu připravila příspěvek, ve kterém se budu věnovat nejvýznamnějším změnám týkajících se právní úpravy nemovitostí po 1.1.2014.

2) Každá změna je změna k lepšímu a ve vztahu nového občanského zákoníku a katastru nemovitostí to platí obzvláště. Nová právní úprava totiž oživuje osvědčené principy známé již z minulosti a po dlouhých desetiletích katastr bude plnit vedle veřejnoprávní úlohy i další, nesmírně významnou úlohu, a sice ochranu práv k nemovitostem. A bylo by škoda se o tuto příležitost připravit odkladem účinnosti nového občanského zákoníku.

Karel Havlíček, nakladatel:

1) Volím přirozeně zaměření mému srdci blízké, které zároveň považuji za jedno z nejdůležitějších témat nedaleké budoucnosti: „Princip přijatelnosti práva“. Mimochodem – tomuto fenoménu bude věnována hlavní pozornost i na druhém sezení Právnického klubu v květnu tohoto roku.

2) Nejsem příznivcem celé koncepce spočívající ve skládání právního řádu z obřích kodexů, neboť v sobě imanentně obsahuje nebezpečí krachu práva. Tuto variantu však nezvolili jen právníci, byla především volbou politickou. Odkládání účinnosti přijatých zákonů je ovšem rovněž samo o sobě vždy projevem čehosi nezdravého. Myslím, že jsme se dostali do slepé uličky. Podle mého názoru bude opět ryze politickým, nikoliv právnickým, rozhodnutím, zda účinnost kodexu potvrdit, či odložit. Tak či tak – právníci, kteří zákon tvořili, odvedli velkou práci, stejně jako ti, kteří se k němu stavěli kriticky způsobem ad rem.