Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

post ministra pro legislativu rozhodně nepatří k těm, které by bylo možné spojovat s existencí každé vlády. Zkrátka jednou je a jednou není. Využili jsme toho, že v tomto volebním období zrovna obsazený je, a Michala Šalomouna se zeptali, v čem je potřeba legislativu zlepšit.

Labutí píseň stavebního zákona

Novely se ještě za předchozí vlády dočkalo i stavební právo. Komplexní rekodifikace teď zvítězila v anketě Zákon roku. Ironií osudu je, že ani toto vítězství nepřesvědčilo stávající kabinet, aby upustil od záměru novelu ještě před její účinností nahradit jinou novelou.

Zkrácení přes polovic

Nejvyšší soud se naopak vrátil k prvorepublikové tradici a vyložil, jak si představuje neúměrné zkrácení v důsledku hrubého nepoměru vzájemných plnění. Kdo nedostane alespoň polovinu toho, co sám poskytl, může se domáhat zrušení smlouvy.

Reskript jako základ Českého vysokého učení technického

Ještě hlouběji do historie se ponořil Aleš Pejchal. Květnové historické okénko věnoval dění v Evropě na začátku 18. století. Srovnal přínosy Josefa I. Habsburského, který se významným způsobem přičinil o vznik výuky pražské technické univerzity, polského krále Augusta II. a sjednotitelky britského království Anny Stuartovny. Její zásluhou byl také položen základní kámen autorského práva.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, věřím, že si z témat květnového vydání Právního rádce vyberete. Další zajímavé články pro vás už teď chystáme do čísla příštího. Vážíme si toho, že nám zachováváte přízeň.

Související