Udržitelnost patří v poslední době v podnikatelské komunitě k nejčastěji probíraným tématům. Firmy zajímá, jak principy skrývající se pod zkratkou ESG (z anglického environmental, social a governance) přenést do každodenní praxe. Rozsáhlý průzkum realizovaný při přípravě Ekonom žebříčku udržitelnosti ukázal, že ani lídři domácí ekonomiky, kteří už v příklonu k principům udržitelnosti urazili dlouhou cestu, zdaleka nemají splněno. Velmi často se stává, že české dcery jen slepě přebírají ESG strategie, cíle a ambice od svých silných zahraničních matek, aniž by se je alespoň pokusily přizpůsobit zdejšímu prostředí. A to není jediný případ nedotaženosti či selhání české praxe.

To ale neznamená, že by situace byla beznadějná. Podařilo se nám najít i nemálo dobrých příkladů. A zdaleka ne vždy u velkých korporací, na něž povinnost nefinančního reportingu dopadne jako první. Jak se můžete sami přesvědčit v reportáži Josefa Pravce na straně 12, mezi špičky v udržitelném podnikání se může zařadit i rodinná firma střední velikosti podnikající z maloměsta na hony vzdáleného největším ekonomickým centrům.

Související

Nejen udržitelnost je ale tématem, které hýbe českým byznysem. Jak zdejší společnost bohatne, přicházejí Češi stále více na chuť profesionálním řešením správy rodinného majetku, jako jsou například svěřenské fondy, nadační fondy nebo rodinné ústavy. Třetina z nich se dokonce nespokojí s českými nástroji ochrany a raději vyhledává ty zahraniční. V hledáčku bohatých se tak ocitly například svěřenské fondy založené v Lichtenštejnsku. Mají tam dlouholetou tradici, která usnadňuje ochranu a zhodnocování majetku do fondů vloženého. I na to jsme se v posledním předprázdninovém vydání Právního rádce podívali podrobněji.

Přeji vám inspirativní čtení a mysl otevřenou inovacím a novým výzvám.

Související