1) Jak vnímáte povinnost zřízení datové schránky?

Pozitivně. Veškerá komunikace se ve všech oblastech výrazně přesunuje do elektronické formy a datová schránka je jen dalším způsobem takové komunikace.

2) Řešil jste v souvislosti s datovou schránkou nějaký problém? Jakým způsobem se vám ho podařilo vyřešit?

Datová schránka má samozřejmě nároky na fungování IT infrastruktury a návazné záležitosti spojené např. S archivací či interními procesy. V zásadě jsou tyto věci řešitelné, i když jako překážku zejména v mezinárodní organizaci vnímám, že datové schránky jsou českým unikátem a tedy, že se musí hledat řešení čistě pro Českou republiku, což v mezinárodním kontextu není efektivní a naopak mnohdy je spíše v prostředí unifikovaných mezinárodních IT systémů a procesů problematické.

3) Jak se obecně stavíte k elektronizaci veřejné správy a k souvisejícím otázkám?

Pozitivně. Je to stejné jako s povinností zřízení datové schránky. Jde o přirozený vývoj.

 

Odpovědi dalších advokátů najdete v červencovém čísle Právního rádce, který vychází 26. července a také na tomto webu.

Související