Jak vnímáte povinnost zřízení datové schránky?

Pro příjem zpráv neutrálně. Není pro nás zásadní rozdíl, zda pošta chodí papírově nebo prostřednictvím datové schránky. Pro odesílání přepokládám, že i nadále bude uživatelsky přívětivější zasílat zprávy e-mailem s elektronickým podpisem než prostřednictvím datové schránky.

Řešil jste v souvislosti s datovou schránkou nějaký problém? Jakým způsobem se vám ho podařilo vyřešit?

Neřešil.

Jak se obecně stavíte k elektronizaci veřejné správy a k souvisejícím otázkám?

Z hlediska uživatele jednoznačně pozitivně, zejména možnost podávat elektronicky návrhy a jiná podání šetří nám i našim klientům značné náklady na poštovném, tisku a kopírování.

 

Odpovědi dalších advokátů najdete v červencovém čísle Právního rádce, který vyšel 26. července a také na tomto webu.

Související